बिद्यार्थी भर्ना फाराम

Shree Geetamata Secondary School

श्री गीतामाता माध्यमिक बिद्यालय

का. म. पा. - १५ , बिजेश्वरी, डल्लु, काठमाडौँ
KMC-15, Bijeshwori, Dallu, Kathmandu

NEW REGISTRATION FORM (नयाँ नाम दर्ता फाराम)

फोन नं . (Phone No.)
01-4272351
01-4671544

The Headmaster Geetamata Secondary School. KMC-15, Bijeshwori, Dallu, Kathmandu
आजको मिति छान्नुहोस्
Subject: Request For Admission
Sir, I hereby request for the admission (academic year 2020) in your school for my further study. For your information my personal details are mentioned hereunder.

Personal Details of Student/ बिद्यार्थीको वैयक्तिक विवरण



जन्म मिति बिक्रम सम्बत (DOB BS)
जन्म मिति इश्वी सम्बत (DOB AD)





स्थायी ठेगाना (Permanent Address)


अस्थायी/हालको ठेगाना (Temporary Address)




Attached Document:

All the above mentioned statements are true. I will strictly follow all the rules and regulations of this school. If I go against those rules, I accept the punishment and any actions taken from school administration.